Wie zijn we

Lionsclub Vught “Les Lunettes” is opgericht eind 2002. We zijn een gemengde club met ruim 30 leden uit Vught en omgeving in de leeftijd van 35 en 67 jaar. En met gemengd bedoelen we niet alleen mannen en vrouwen maar ook diversiteit in beroepsgroepen. Lionsclub Vught “Les Lunettes” is één van de 435 Nederlandse Lionsclubs. De internationale Lionsorganisatie is in 1917 in Chicago opgericht en is thans ’s-werelds grootste Service-organisatie met circa 46.000 clubs waar 1,4 miljoen Lions lid van zijn. Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze daar uitvoering aan geven. De ene keer met het verrichten van hands-on activiteiten en de andere keer met een financiële donatie. Onze club richt zich vooral op doelen in Vught en haar directe omgeving.

Wat doen we

Bij oprichting van elke Lionsclub in de wereld staat als leuze centraal “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”. Praktisch gezien is dit lokaal vertaald in ons motto “We Serve / Wij Dienen”, met andere woorden we staan ten dienste van en geven graag iets terug aan de maatschappij, belangeloos en in vriendschap. Bij voorkeur doen wij dit in de nabije omgeving, dus met name in Vught, Helvoirt, Haaren en Den Bosch/Rosmalen. Daarnaast willen wij als Lions Vught liefst iets terug doen (de handen uit de mouwen steken) en niet alleen geld doneren/overmaken. Kortom “Where there is a need, there is a Lion!”. Ook dit streven werd al vroeg in onze geschiedenis vastgelegd in onze eigen statuten, als volgt: “Het doel van de vereniging is [….] het aanmoedigen van mensen om aan hun gemeenschap dienstbaar te zijn zonder persoonlijke financiële voordelen, en het aanmoedigen van bekwaamheid en het bevorderen van hoge zedelijke maatstaven in be­roep en bedrijf, in de openbare dienst en in het persoonlijk handelen.” Concreet vertaald betekent dit dat we enerzijds vaste terugkerende goede doelen ondersteunen, maar anderzijds kiezen we soms ook eenmalige acute goede doelen (zoals in de coronatijd in 2020, waar we de lokale voedselbanken hebben geholpen). De lokale geldmiddelen die we inzetten komen soms uit concrete activiteiten rondom een gekozen goed doel en soms rechtstreeks uit ons Lionsclub Vught We-Serve Fonds. Tot slot komt het eens in de zoveel tijd voor, dat we voor grote gezamenlijke activiteiten van enkele lionsclubs een internationale subsidie kunnen aanvragen bij de Lions organisatie (via het zogenaamde LCIF fonds). Ter illustratie zijn een aantal concrete lokale goede doelen waar wij ons afgelopen jaren voor hebben ingezet:
 • Stichting Leergeld Vught*
 • Stichting Vught on Stage
 • Herlaarhof
 • Hospice de Duinsche Hoeve*
 • Verwenzorg
 • Vincentiusvereniging*
 • Nationaal Monument Kamp Vught (audiotour voor kinderen)
 • Evenement Vught Overbrught
 • Voedselbank Helvoirt*
 • Tandemfietsen met visueel gehandicapten*
 • Theaterwerkplaats Novalis
 • Boswijk (valentijnszingen)*
* dit betreft regelmatig terugkerende activiteiten
6 months ago
Foto’s uit het bericht van LionsClub Vught “les lunettes”

Installatie van Jiska als nieuw Lionslid. Het traditionele opspelden van het Lionsspeldje moest Jiska helaas zelf doen #coronaproof.
Welkom Jiska!

6 months ago
Foto’s uit het bericht van LionsClub Vught “les lunettes”

Vergaderen en dineren in corona 2.0-stijl.
#kasteelmaurick#coronaproof

« 2 of 2 »