LIONSCLUB VUGHT `LES LUNETTES`

Jaarverslag 2013-2014

Sociaal jaarverslag Lionsclub Vught Les Lunettes.

2013 – 2014

“Year Summary”

  • Het jaarthema was Samenwerken. Dit is door alle leden goed opgepakt: het fundament is gelegd voor Vught Overbrught. We gaan met vier service clubs een groots evenement organiseren voor Vught met verschillende thema’s. Ons initiatief om met de andere Vughtse serviceclubs een evenement  op poten te gaan zetten werd  omarmd door onze burgermeester , Roderick van den Mortel, die aansluitend Platform Serviceclubs Vught in het leven riep. Ook is de samenwerking opgezocht met Kiwanis Vught voor een Classic Car Rally in september.  Ten slotte zijn wij sponsorclub van Lionsclub i.o.  Crèvecoeur te Rosmalen. Binnenkort zal deze club formeel kunnen worden toegevoegd aan Lionsorganisatie in Nederland. Kortom, een prima thema!
  • Hoofddoel van dit jaar was de nieuwbouw van de Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Vught. We sponsoren de speeltoestellen voor de kinderen en richten daarmee een deel van de tuin in. De landschapsarchitect van deze tuin komt ons vertellen wat er precies moet gebeuren.
  • We vergaderen ook doelbewust korter dan gewend: we hebben dus meer tijd voor elkaar en dat bevordert de gezelligheid. Ook is nieuw de sociale agenda. Iedere maand volgt een korte update over de mail met de datum van de korte en lange avond. Ook worden hierop de verjaardagen of andere belangrijke evenementen vermeld van de leden.
  • Sonja neemt afscheid en Martine versterkt ons. Zo blijft de deelname van vrouwelijk Lions op orde.
  • En dan zijn er de We Serve activiteiten. Middels de verkoop van de kerstrozen en het succesvolle Triple-A diner werd er geld opgehaald voor onze doelen. De handen-uit-de-mouwenacties bestonden uit het inzamelen van levensmiddelen voor de  kerstpakketten  voor de mensen die het financieel moeilijk hebben van  Vincentius vereniging, het Valentijnszingen en de kerstpakketten uitdelen aan de patiënten van de Reinier van Arkel en de kerstboom opzetten in het Hospice. En als het voorjaar is geworden gaan we met de mensen met een visuele beperking van de Vlasborch een dagje tandemfietsen. Kortom, we hebben dit jaar niet stil gezeten.
  • Tenslotte zijn er weer nieuwe levens geboren en ditmaal in Helvoirt. Lodewijk en Sylvia hebben er een zoon bij, Tristan! Uiteraard werd de jongeling bezocht door een afvaardiging van het bestuur.


Het bestuur van onze Lionsclub was dit jaar (2013-2014) als volgt samengesteld:

 President:  Jaap Beutler
 Secretaris:  Laurent Estourgie
 Penningmeester:  Harry van der Plas (uittredend na 3 seizoenen)
 Inkomend president:  Marian Peters
 Uitgaand president:  Joop Jacobs

 

5 september Korte Avond Maurick en dus opening van het nieuwe seizoen.

Jaap opent de vergadering en daarmee start het elfde jaar voor onze lionsclub Vught Les Lunettes. Sonja neemt om persoonlijke reden afscheid en wordt toegesproken en bedankt voor haar verdiensten voor onze club. Het is ook nog Bourgondisch Den Bosch dus een aantal leden moeten helaas verstek laten gaan. Het is mooi weer met hoge temperaturen en velen hebben er zin in: het wordt een druk lionsjaar met veel activiteiten.

26 september: bezoek aan het Noordbrabants Museum

Georganiseerd door Noor bezoeken wij het Noordbrabants museum dat recent helemaal verbouwd is. Na ontvangst worden wij rond geleid en informeert met ons over de geschiedenis van het pand. Indrukwekkend hoe de restauratie is uitgepakt. Het museum telt weer helemaal mee met de grote musea in Nederland. Het ziet er prachtig uit. Nadat wij alle zalen hebben bezocht wordt er gezellig een glaasje geschonken en kan iedereen bijpraten. Het was een geslaagde avond.

 

17 oktober: Theater aan de Parade “Echt Bosch Tejater”

Wederom Noor heeft ons als Lionsclub uitgenodigd om een “Echt Bosch Tejater” te bezoeken. Het gebeurde in het Theater aan de Parade. Ditmaal de voorstelling “Hoogste nôôt veur ’t Groot”. We konden genieten van een echte Bossche voorstelling waarbij Ber van den Dungen (eigenaar van een groot sloopbedrijf) een galaconcert organiseert. Hoe dat allemaal fout kan gaan, we hebben er veel van geleerd…

21 november: Cor Unum (er ging toch iets fout)

Deze avond werd georganiseerd om de kunst te ontdekken van het vak in ceramiek. Wij verzamelden bij het oude gebouw van de Gruijter in ’s-Hertogenbosch. Als zo bijna iedereen voor deur staat blijft deze voor ons echter gesloten. En als snel komt de reden: de medewerkers van Cor Unum dacht dat wij een maandje later zouden komen dus er was niemand die ons kon rondleiden. Dat was natuurlijk erg jammer maar niet getreurd: bij Harry staat altijd wel een glaasje wijn paraat. Dus de borrel kwam voor de donderdag wat vroeg met de belofte dat het bestuur van Cor unum later een nieuwe poging zou wagen.

8 december Kerstboom opzetten Hospice:

Traditioneel is het Kerstbomen optuigen in de Hospice in Rosmalen. Harry, Niels en Noor zijn aanwezig en druk doende de kerstboom van allen versierselen te voorzien. De bewoners van de hospice waarderen dit ongelofelijk en dat doet ons ook erg goed. Goed dat we dit ieder jaar herhalen!

14 december: Kerstrozen (of was het nu Kerststerren)??

Op zaterdag 14 december staan alle Lions weer op het Marktveld en het Moleneindplein om de prachtige plantjes aan te prijzen aan het winkelende publiek. Soms gaat dat met enige dwang want niet iedereen vindt een dergelijk item interessant op de vensterbank. Maar ook daarvoor is een oplossing bedacht: het bloempke wordt separaat gezet en aangeboden aan de 65 plussers in verschillende wooncentra. Ze zijn er erg blij mee. En wij ook natuurlijk, de opbrengst die jaar heeft ongeveer € 2.000,- opgeleverd.

20 december Kerstkoken in Vught:

Al enige tijd staat in december voor ons het Kerstkoken op het programma, georganiseerd door Marlene. Toch weer in de ruimte naast de Mariakerk in Vught maar wel met een nieuwe eigenaar. De gerechten zijn weer zorgvuldig gekozen en na het borrelen en bijpraten van de leden zijn er gelukkig toch een paar die het schort ombinden. En dat moet ook wel anders wordt er niet gegeten. Uit onverwachte hoek komen tocht de meester koks in actie. Tijdens het diner verhaalt Madeleine enige overwegingen en dat brengt weer veel sfeer in de ambiance. De tafels waren groot dus veel schreeuwen naar de overkant. Daardoor was het voor sommigen wel een drukke bijeenkomst. Volgend jaar misschien maar eens iets anders!

Ook op deze dagen worden er levensmiddelen ingezameld voor de Vincentius vereniging. Marcel en Laurent staan bij de Emte en Noor, Ellen en Maarten Kindt staan bij de Albert Heyn. Vele levensmiddelen worden verzameld en dat voor het goede doel.

18 januari Running diner:

Harry & Marian hebben zich weer erg goed ingespannen om het Running Dinner een succes te maken. Ditmaal wel erg in de stijl van het nieuwe jaar 2014: alle uitnodigingen komen per ep of SMS. Zorg er wel voor dat het mobieltje is opgeladen voor dat je aan de avond begint. Dat lukte niet iedereen: plotseling vielen er lege plekken aan de dis bij een enkeling in Helvoirt! Tja, die moderne tijd toch!

De afterparty weer bij Harry, die natuurlijk weer voor de interne mens had gezorgd indien je tijdens het running dinner teveel met running bezig was! Harry & Marian, het was weer geweldig.

22 januari Aftrap sessie Vught Overbrught:

In 2014 staat er een zeer ambitieus op het programma: Vught Overbrught. Yvo heeft er met zijn mannen als organisator heel veel werk aan gehad. Dit evenement wordt georganiseerd door onze club tezamen met de Kiwanis, de Soroptimisten en de Vughtse Rotary. Op deze avond zijn er velen leden van de verschillende clubs aanwezig om het programma te vernemen. Plotseling komen zij er bij de Rotary achter dat zij in die periode zelf ook een evenement hebben gepland.

Tja, de Rotary zit in een lastig parket. Yvo is als grote organisator even zeer teleurgesteld dat zij dit niet eerder bedacht hebben en het is dan ook de opmaak tot het besluit dit evenement een jaar uit te stellen. We hebben meer tijd om dit voor te bereiden en er ligt een stevig fundament. Op 6 juni  2015 dus Vught Overbrught!!

15 februari Valentijns zingen:

Wederom dit jaar fleuren wij de bewoners van Reinier van Arkel weer op met onze zangtalenten rondom de Valentijnsdag. Sommige Lions hebben de kinderen meegenomen voor extra volume, vooral in de hoger toonsoort. Maar dat de bewoners niet alles horen blijkt al snel duidelijk: sommige passages zijn zo vals dat Joke Zwanikken blijft lachen! De muziek, zorgvuldig uitgekozen door onze muzikant Theo en ondersteund door Marcel Bontenbal op de piano, schalmt door de ruimte waarbij Hugo van Aspert voor het flinke drumwerk zorgt. De gebakjes van de Rouw smaken en zo werd het voor de toehoorders tocht weer een gezellige middag. De organisator Niels kan weer terugkijken op een geslaagd evenement.

27 februari Ton Proaten bij Noor:

En met Carnaval is het feest in de “Berenbijt”. Bij Noor dit jaar weer het Ton Proaten met vooraf een alternatieve jaarpresentatie. Marian & Yvo hadden hiervoor de beamer provisorisch op de keukentrap in de huiskamer gezet. Voor het werkelijke Ton Proaten ditmaal Hans & Lodewijk in het ronde houtwerk. Een geestige rondgang langs alle leden zorgde voor veel hilariteit en soms nuttig info. Nodeloos te vermelden dat het bier natuurlijk rijkelijk vloeide toen de deurbel rinkelde: de “Dweilende Krukskes” stonden op de stoep en zorgde weer voor een oorverdovend blaasconcert. Gelukkig had Noor vooraf de buren gewaarschuwd waardoor de politie (met platte pet) ditmaal niet hoefde in te grijpen. Intussen wisten wij dat er niet op een lange tafel gezeten kan worden, dus het interieur van Noor & Geert bleef dit jaar ongeschonden. Wij bedanken hen weer voor de ongelofelijke gezelligheid en warmte die ons werd geboden.

20 maart bezoek Vughts Historisch museum:

Met een uitgedund groepje Lions bezoeken wij het Vughts Historisch Museum. Een bijeenkomst georganiseerd door Miriam met veel historisch materiaal over de Tweede Wereldoorlog in en rond Vught en de tijd dat Prins Hendrik Den Bosch belegerde. Na een introductie werd de rondgang ingezet en konden wij met eigen ogen aanschouwen wat het hier heeft betekend. Voor een paar Lions nog een borreltje in de Vughtse kern en daarna naar huis!

17 april ledenavond: bezoek aan Boswijk:

Deze avond werd volledig georganiseerd door Mila en zij heette ons dan ook hartelijk welkom op het zorgpark Boswijk op het terrein van Reinier van Arkel. Mila legt uit dat ouderen via een bepaalde levensstijl kunnen wonen om er zich meer thuis te voelen. We maken een rondgang door de gangen; het ziet er erg netjes uit. Mila is trots op haar werk en we bedanken haar voor een nuttige en ook gezellige avond.

 

1 mei: Korte avond Kasteel Maurick

Jeroen van der Heijden verteld openhartig aan ons waarom hij graag wil terugkeren bij onze en zijn betoog wordt met applaus begroet. Zijn hernieuwde kennismakingsperiode is inmiddels al in volle gang.

 

15 mei: ledenavond: thema Speciaal Transport:

Ook de partners van onze Lions worden ingezet om een avondvullend programma te verzorgen. Han Reker had zich opgeworpen om onze leden wegwijs te maken in de wereld van Speciaal Transport. Hij vertelde ons hoe een oud familiebedrijf de crisis heeft overleefd en flink aan de bak ging in het speciaal transport. Han wist onze Lions te boeien met zijn verhaal waarbij zijn persoonlijke visie en bijdrage aan het herstel van het bedrijf alsook  de spectaculaire transporten grote indruk op het gehoor maakten.

 

17 mei Tandem fietsen:

Als je het over fietsen hebt dat is Bart er als haantje de eerste bij om iets met de tweewieler te organiseren. En dat ging lukken want de afdeling slechtziende van de Vlaschborg had de tandemclub Vught in geschakeld om een rondje door Brabant te rijden. Maar liefst 11 fietsers meldde zich bij Bart om als berijder of als brigadier te opereren. Na een korte uitleg werden de namen van de berijders en hun slechtziende uit een lijst omgeroepen. Hilariteit alom toe twee Lions op 1 tandem werden gezet en daarmee was natuurlijk de toon gezet op een mooie zonovergoten zaterdag! De tocht liet mooie stukken van Brabant zien en dat alles moest vertaald worden naar de passagiers achterop. Sommigen van deze passagiers bleken hun tong kwijt te zijn, waarbij andere anderen het “uit knopje” niet wisten te vinden. Rond 11 uur een kopje koffie met een “punt” en de lunch met een kop soep op de markt in Oisterwijk. Weer op de route naar Vught werd een plaatselijke horeca gelegenheid aangedaan om de vele verschillende soorten bier te proeven. De zon brandde erop los. Kortom, veel beleeft deze dag en de opdracht naar huis genomen om wellicht volgend jaar weer een fietstocht te organiseren voor deze club.

13 juni Asperge diner Stenen Hut:

Het werd tijd voor een “quick en dirty” evenement vertelde Robert, dat ook nog een geld in het laatje moest brengen. Het plan was geboren om een asperge diner op te zetten onder de chique  titel: Tripple A Diner. Asperges, Aardbeien & Alsace. Genodigden konden zich inschrijven via de website waarbij kon worden afgerekend met IDEAL. Het was  ook inderdaad ideaal om zo een inschrijving te organiseren, snel en gemakkelijk maar het bleek tocht moeilijk voor sommigen om deze route te doorlopen. Kinderen van Lions werden ingezet om de voorbereiding vlotjes te laten verlopen. De kok was Emiel van der Woord die met vriendin Charlotte een geweldige maaltijd wist te fabriceren. De voetbal wedstrijd Nederland Spanje eindigde voor ons in 5-1 dus de stemming zat er goed in. Afrekenen achter de pin kassa bij Marcel Bontenbal en Madeleine en nog afwassen in de late uurtjes door enkele voldane Lions. Het was een pracht avond!

 

28 juni Bestuurswissel bij Jaap:

Het jaar is alweer ten einde en de bestuurswissel is ditmaal dus bij Jaap. Een mooie uitnodiging met een foto van de zonsondergang in de tuin van Jaap, kondigt de bestuurswissel aan. Na fraaie woorden van Jaap aan het adres van de aftredende bestuursleden Joop en Harry die zich de afgelopen jaren op verschillende wijze hebben ingezet voor de club. Het Lions jasje wordt overhandigt aan Marian die in het nieuwe jaar onze president zal zijn. We genieten van lekker eten en onze gezelligheid. Het Lions jaar wordt waardig afgesloten in de late uurtjes…