LIONSCLUB VUGHT `LES LUNETTES`

Ontstaangeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis Lions Club Vught ‘Les Lunettes’

Op een druilerige zaterdagochtend komen twee bekenden elkaar tegen bij Albert Hein aan de Marktveldpassage te Vught.  Op een vraag van de ene bekende aan de ander of hij even koffie komt drinken ontstaat er een gesprek. In dat gesprek wordt duidelijk dat beide met een initiatief rond lopen om een serviceclub te willen beginnen waarin het thema halen en brengen erg op de voorgrond staat. De initiatieven lopen verder en eer we het weten is er een club gevormd van 15 potentiële kandidaten.

Deze kandidaten hebben op 10 april 2001 een gesprek met de heer Janssen lid van het kabinet en belast met uitbreidingszaken. Hij schetst ons een verhaal waarmee de meeste op pad gaan en dit ter overdenking meenemen.

Op 28 mei komt de groep wederom bijeen om een standpunt te vormen over hetgeen op 10 april is gezegd. De uitkomst van die avond was dat er voldoende basis was om verder te gaan. Er worden verder contacten gelegd met het kabinet om te komen tot verdere ontwikkeling van de club in Vught. In november uiteindelijk vindt er een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van het kabinet en wordt uitgesproken dat men in Vught graag een gemengde club wil stichten.

Er wordt contact gezocht met de overige clubs in de regio en uiteindelijk geeft de Lionsclub de Meierij uit Den Dungen zich op om als sponsorclub te willen fungeren.

Op 16 mei 2002 wordt een avond georganiseerd waarbij 17 nieuwe kandidaat leden worden uitgenodigd om kennis te nemen van het initiatief.  De initiatief commissie wil hieruit nieuwe leden werven voor de te vormen club.

Op 6 juni wordt de eerste formele korte avond gehouden waarbij wederom nieuwe leden worden geïntroduceerd. De club begint een karakter te krijgen.

Op 22 juni 2002 is de eerste familiedag waarbij naast de leden ook de  eventuele partners en hun eventuele kinderen worden uitgenodigd. Dit alles om elkaar beter te leren kennen. Het wordt nu tijd om de club verder vorm te gaan geven.