Onze club bestaat uit een groep ontzettend leuke, interessante en aardige mannen & vrouwen. Het is prettig om ze te leren kennen!

De contacten ervaar je als een warme verrijking van je leven. Ook de activiteiten die we organiseren in het belang van anderen zullen je aanspreken. Het geeft een goed gevoel een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een wereld waar het geluk niet voor iedereen is weggelegd. Betrokkenheid, inspiratie en motivatie van onze leden zijn de pijlers waarop onze club is gebouwd. Om dat ook naar de toekomst toe voldoende te kunnen waarborgen zijn we voortdurend bezig om mensen te vinden die hetzelfde gedachtengoed onderschrijven.

We zoeken daarbij naar een balans in leeftijdsopbouw, afspiegeling van de samenleving en diverse beroepen of werkvelden. Hieronder zijn de criteria en de procedure beschreven die wij als Lionsclub Vught hanteren bij nieuwe Lionsleden. Ben je geïnteresseerd in een actieve gemengde club , dan ben je bij ons aan het goede adres!.

Criteria nieuwe Lionsleden:
Vanuit het streven naar een evenwichtige balans in de Lionsclub tussen beroepsgroepen dient het beroep van het kandidaat-lid hierin te passen.
Vanwege het gemengde karakter van onze club streven we naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen.

• Het kandidaat-lid dient bereid zijn de clubbijeenkomsten regelmatig bij te wonen.
• Het kandidaat-lid dient actief deel te nemen aan clubactiviteiten.
• Het kandidaat-lid dient in te stemmen met, en te handelen naar, de erecode van de Lions.
• Het kandidaat-lid is woonachtig en/of heeft zijn/haar bedrijf/baan in de gemeente Vught dan wel directe buurgemeente.

Omdat wij een dwarsdoorsnede willen zijn van de huidige maatschappij zijn naast genoemde criteria geen beperkingen om je aan te melden als kandidaat-lid.

Aanmelden nieuwe Lionsleden:
Twee mogelijkheden;

1. Een bestaand Lionslid kan een kandidaat-lid voorstellen aan de de leden commissie van de Lions Club Vught.
2. Kandidaat leden kunnen zichzelf aanmelden door onderstaand het contactformulier in te vullen.

Contactformulier


    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht